பொங்கல் வைக்க வேண்டிய நல்ல நேரம், வைக்கும் முறை & வழிபாட்டு முறை|Pongal 2021 Auspicious time& method

Athma Gnana Maiyam
Athma Gnana Maiyam
Published on 12.01.2021

#பொங்கல் #pongal #thaipongal
பாரம்பரிய முறையில் பொங்கல் வைக்கும் முறை, எளிய முறையில் பொங்கல் வைக்கும் முறை, பொங்கல் வைப்பதன் தாத்பரியம், சூரிய பொங்கல் மற்றும் தை பொங்கல் வைக்கும் நேரம் மற்றும் முறை, குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு எப்படி பொங்கல் வைத்து வழிபட வேண்டும் என பல்வேறு தகவல்களை திருமதி. தேச மங்கையர்க்கரசி அம்மா அவர்கள் விளக்கமாக அளித்துள்ளார்.

இந்தப் பதிவைப் பார்த்து அனைவரும் பயனடையுங்கள்.

- ஆத்ம ஞான மையம்

Runtime 00:14:48

sollarasi, desa mangaiyarkarasi, desa mangayarkarasi, athma gnana maiyam, latest speech, variyar, variyar swamigal, krubanandha variyar, sorpozhivu, சொல்லரசி, தேச மங்கையர்க்கரசி, தேச மங்கையற்கரசி, ஆத்ம ஞான மையம், சொற்பொழிவு, வாரியார், வாரியார் ஸ்வாமிகள், சுவாமிகள், கிருபானந்த வாரியார், pongal, thai pongal, thamizhar thirunal, பொங்கல், தமிழர் திருநாள், தை பொங்கல், சூரிய பொங்கல்,

COMMENTS: 1,182
Recommended Videos
கிருஷ்ணன் உபதேசம்
கிருஷ்ணன் உபதேசம்
sithargal - சித்தர்கள்
301